top of page

Survey ng Membership

Pumayag naman ang APF  lumikha ng APF Membership Survey sa 2017 APF meeting na ginanap sa Nepal.  

Lahat ng miyembro ng mga komunidad ng APF ay malugod na hinihiling na magbigay ng kanilang input sa pamamagitan ng  ang sumusunod na online membership survey  anyo:

https://forms.gle/j1PZLWeu79tLzPVEA

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin kung nahaharap ka sa anumang mga isyu habang isinusumite ang iyong input.


Salamat 


APF Public Relation Workgroup

email: pr@apfna.org

bottom of page