top of page

Maparaang pagpaplano

Mula noong 2014, ang Strategic Planning (SP) ay naging lalong kapaki-pakinabang at mahalagang kasangkapan para sa Asia Pacific Forum.  

Ang pundasyon ay batay sa halimbawa ng iba pang mga fellowship o zone (sa partikular na EDM), ang mga mungkahi sa  Mga Pangunahing Kaalaman sa Pagpaplano, at ang estratehikong pagpaplano ng APF na isinagawa sa pagitan ng 2007 at 2010, na humahantong sa pagtatatag at pagpili ng isang Fellowship Development Co-ordinator.   

Ang paglikha at pag-update ng isang Strategic Plan ay isinama sa taunang APF meeting. Ang istruktura ng aming Strategic Plan ay:

 • Pahayag ng Layunin ng APF

 • Ang Ating Pananaw

 • Mga pangmatagalang layunin (kung saan namin gustong mapunta sa loob ng 5 taon)

 • Mga diskarte para sa taon, na inuuna bilang mataas, pangalawa at mababa:

  • Mga Istratehiya sa Pagpapaunlad ng Pakikipagkapwa (kabilang ang Women's FD)

  • Mga Diskarte sa Komunikasyon (pangkalahatan, web at teknolohiya, at newsletter)

  • Mga Istratehiya sa Pananalapi

  • Mga Istratehiya sa Pagsasalin

  • Panlabas na Istratehiya

  • Mga Istratehiya sa Pagpaplano

 • Mga responsibilidad​

 • Suriin at follow-up

​​

Pangkapaligiran Scan

 

Ang  pundasyon ng aming estratehikong plano ay nagmumula sa isang environmental scan. Sinasalamin nito ang aming pinakamahusay na pagsisikap na makuha ang mga uso at isyu — sa loob at labas ng Fellowship — na nakakaapekto sa mga komunidad ng APF. Tinutulungan tayo nito na matukoy at masuri ang mga salik na humuhubog sa ating kapaligiran upang maunawaan natin kung paano makakaapekto ang pagbabago ng mundo sa ating kakayahang maisakatuparan ang ating pananaw. Nagbibigay ito ng insight sa mga potensyal na hamon at pagkakataon na maaari nating harapin, at sa mga diskarte na kakailanganin natin.  

Sa taong ito, sinusubukan namin ang pagsasagawa ng environmental scan sa pamamagitan ng online form.  Hinihiling namin na ang lahat ng mga delegado ng APF ay tumulong sa pamamagitan ng pagkumpleto ng form na ito bago ang ika-31 ng Oktubre 2018:

https://goo.gl/forms/vExuZbq56Ij7FNjt1

Mga Madiskarteng Plano

2019 Strategic Plan

2018  Estratehikong Plano

2017  Estratehikong Plano

2016  Estratehikong Plano

​​

Nakaraang Mga Mapagkukunan ng Strategic Planning (2007 - 2010)

 

bottom of page