top of page
Pakistan Timog
Impormasyon sa pakikipag-ugnayan

Pakistan South Temporary Office
A-267,Block-7
Ikatlong palapag
Karachi Administrative Society
Karachi, Pakistan

Email

zbabar2003@yahoo.com
zbabar340@hotmail.com
na_sunshine@yahoo.com

Mga Helpline

+92-21-300-2150933
+92-21-300-8222987
+92-21-4396124

Impormasyon sa Pagpupulong

Ujala, Linggo 05:30 PM hanggang 07:00 PM
Living Clean, Linggo 10:00 AM hanggang 11:30 AM
Life Lovers, Martes 05:30 PM hanggang 07:00 PM
Pearl Group, Huwebes 05:00 PM hanggang 6:30 PM
Cute Liyari, Biyernes 07:30 PM hanggang 09:00 PM
Para lang sa Ngayon, Sabado 05:30 PM hanggang 07:00 PM

bottom of page